Innoverende leertendense in die onderwys

Innoverende leertendense in die onderwys

By Laerskool Anton van Wouw is ons daartoe verbind om aan die voorpunt van opvoedkundige innovasie te bly en só te verseker dat ons leerders ‘n moderne en boeiende leerervaring ontvang. Twee van die opwindendste nuwe neigings in onderwys vandag, is ondersoek- en projekgebaseerde leer, wat albei ‘n integrale deel van Anton van Wouw se klaskamerpraktyk is.

Ondersoekgebaseerde leer is ‘n dinamiese benadering wat ‘n liefde vir die wetenskappe vanaf ‘n vroeë ouderdom bevorder[1]. Hierdie metode moedig leerders aan om onderwerpe/voorwerpe self te verken deur middel van praktiese aktiwiteite, ondersoek en ondervraging. Dit strook met hoe kinders van nature leer, betrek hulle by die wetenskaplike proses en moedig hulle natuurlike nuuskierigheid aan. By Laerskool Anton van Wouw, glo ons dat deur ondersoekgebaseerde leer in ons klaskamers te inkorporeer, ons ons jong leerders kan inspireer om kritiese denkers en probleem-oplossers te word, toegerus met die vaardighede wat hulle nodig het om die wêreld om hulle te navigeer.

Projekgebaseerde leer is nóg ‘n innoverende neiging wat ons aangegryp het, wat dit in lyn bring met die gemeenskaplike kernstandaarde om te verseker dat ons onderrigmetode op datum en doeltreffend is[2].Projekgebaseerde leer behels dat leerders oor ‘n lang tydperk saamwerk aan take of probleme. Hierdie benadering verbeter nie net samewerking en spanwerk nie, maar stel leerders ook in staat om waardevolle interaksie buite die tradisionele klaskameromgewing op te doen. Deur projekgebaseerde leer in ons kurrikulum te integreer, bied ons aan ons leerders geleenthede om hul kennis op betekenisvolle maniere toe te pas, om hulle voor te berei vir toekomstige akademiese- en professionele sukses.

By Laerskool Anton van Wouw verstaan ​​ons die belangrikheid daarvan om by die ontwikkelende landskap van onderwys aan te pas. Ons nooi ouers om ons webwerf en sosiale media te verken en eerstehands te sien hoe ons ons kinders voorberei vir ‘n blink en belowende toekoms.

Ten slotte, terwyl ons voortgaan om hierdie strategieë te implementeer, bly ons toegewyd daaraan om ons leerders te voorsien van ‘n leeromgewing wat nie net akademies verrykend is nie, maar ook genotvol en relevant in vandag se moderne samelewing is. Omhels saam met ons die toekoms van onderwys by Laerskool Anton van Wouw.

Bronne:

 1. https://www.bgci.org/our-work/addressing-global-challenges/best-practice/inquiry-based-science-education/↩︎
 2. https://my.pblworks.org/resource/blog/gold_standard_pbl_align_to_standards↩︎
Graad 1 Moedertaalonderrig – Ontsluit Jou Kind se Potensiaal

Graad 1 Moedertaalonderrig – Ontsluit Jou Kind se Potensiaal

By Laerskool Anton van Wouw verstaan ​​ons dat Graad 1 ‘n deurslaggewende mylpaal in u kind se opvoedkundige reis is. Dit lê die grondslag vir toekomstige leer en berei die weg voor na akademiese sukses. As trots Afrikaans medium laerskool glo ons vas in die krag van moedertaalonderrig, veral gedurende hierdie vormingsjare. In hierdie artikel sal ons die belangrikheid van Graad 1 ondersoek en hoe die aanbied van onderwys in jou moedertaal voordelig kan wees vir ‘n kind se leer en ontwikkeling.

DIE BETEKENIS VAN GRAAD 1 IN JOU KIND SE SKOOLLOOPBAAN

Graad 1 is die begin van formele onderwys en is ‘n belangrike stap in jou kind se skoolloopbaan. Gedurende hierdie jaar ontwikkel kinders noodsaaklike vaardighede en kennis wat as boustene vir toekomstige leer sal dien. Sommige van die deurslaggewende aspekte van Graad 1-onderwys sluit in:

1. Geletterdheid en syfervaardighede

In Graad 1 leer kinders die grondbeginsels van lees, skryf en wiskunde. Hulle begin letters, klanke en woorde herken, en ontwikkel basiese syfervaardighede soos tel, optel en aftrek. Hierdie vaardighede vorm die grondslag vir hulle skoolloopbaan asook daarna.

2. Sosiale- en Emosionele Ontwikkeling

Graad 1 is ook wanneer kinders belangrike sosiale- en emosionele vaardighede aanleer. Hulle leer om met hul maats te kommunikeer, te deel, beurte te maak en om konflik op te los. Hierdie vaardighede is noodsaaklik vir die bou van gesonde verhoudings en om sosiale situasies regdeur hul lewens te bestuur.

3. Onafhanklikheid en verantwoordelikheid

Soos kinders Graad 1 betree, begin hulle ‘n gevoel van onafhanklikheid en verantwoordelikheid ontwikkel. Hulle leer om instruksies te volg, take onafhanklik te voltooi en eienaarskap van hul skoolwerk te neem. Hierdie vaardighede is deurslaggewend vir hulle akademiese vordering.

DIE VOORDELE VAN MOEDERTAALONDERWYS IN GRAAD 1

By Laerskool Anton van Wouw glo ons om onderrig in jou moedertaal te ontvang, veral in Graad 1. Die volgende redes is vir ons belangrik:

1. Verbeterde kognitiewe ontwikkeling

Navorsing het getoon dat kinders wat onderrig in hul moedertaal ontvang, beter kognitiewe ontwikkeling het. Hulle is in staat om konsepte makliker te begryp, krities te dink en probleme meer effektief op te los. Dit is omdat hulle in staat is om inligting te verwerk in ‘n taal wat vir hulle bekend en gemaklik is.

2. Verbeterde akademiese prestasie

Kinders wat in hul moedertaal leer, is geneig om akademies beter te presteer. Hulle het ‘n dieper begrip van die onderwerp en is in staat om hulself duideliker uit te druk. Dit is veral belangrik in Graad 1, aangesien die volume van nuwe vaardighede wat aangeleer word, hoog is.

3. Sterker kulturele identiteit

Om in moedertaal te leer, help kinders om ‘n sterk gevoel van kulturele identiteit te ontwikkel. Hulle is in staat om met hul erfenis, tradisies en waardes te skakel, wat bydra tot hul algehele gevoel van behoort en die bou van ‘n sterk selfbeeld.

By Laerskool Anton van Wouw is ons daartoe verbind om moedertaalonderrig van hoë gehalte in Afrikaans te verskaf. Ons ervare en toegewyde onderwysers skep ‘n koesterende en stimulerende leeromgewing wat akademiese uitnemendheid en persoonlike groei bevorder. Ons glo dat deur kinders in hul moedertaal op te voed, ons hul volle potensiaal ontsluit en hulle voorberei vir sukses op skool en in die lewe.

As jy op soek is na ‘n laerskool wat moedertaalonderrig waardeer en toegewy is aan jou kind se holistiese ontwikkeling, oorweeg gerus Laerskool Anton van Wouw. Besoek ons ​​webwerf [https://laerskoolantonvanwouw.co.za/] om meer te wete te kom oor hoe ons jou kind kan help floreer.

Is huiswerktyd soms ’n nagmerrie vir jou én jou kind?  

Is huiswerktyd soms ’n nagmerrie vir jou én jou kind?  

Deur Mariette Snyman

“Dis vir die meeste ouers van jong kinders ’n groot uitdaging,” sê dr. Shirley, ’n algemene praktisyn met ’n spesiale belangstelling in neurologiese toestande. “Huiswerk word gewoonlik aan die einde van die dag ingepas. Dopamien, die breinhormoon verantwoordelik vir wakkerheid en motivering, is smiddae op sy laagste en ná ’n vol dag is kinders boonop sensories oorlaai. Dis ’n slegte tyd vir ’n herhalende, vervelige aktiwiteit.

“Omdat kinders tuis veilig voel en vertrou dat hul ouers, hulle ondanks swak gedrag steeds sal liefhê, kan hulle ekstra moeilik wees. G’n wonder Finland – algemeen beskou as die land met die mees ontwikkelde onderwysstelsel – skeduleer smiddae geen akademiese werk behalwe lees nie. In Suid-Afrika is ons nog nie so gelukkig nie, maar ons kan wel die lewe vir ons en ons kinders makliker maak.

10 praktiese wenke wat dit vir almal makliker maak:

 1. Skep ʼn huiswerkhoekie

Nes ons ’n slaapkamer met slaap assosieer, help dit as jou kind se brein ’n sekere hoekie met huiswerk en ’n leeringesteldheid verbind. As die ruimte beperk is, kan jy sommer ’n hoekie van ’n kamer met maskeerband afbaken.

Minimaliseer afleiding indien jou kind se aandag maklik afgelei word. Sê: “Ek skakel my foon vir 20 minute af en gaan by jou sit en werk/lees/brei. Ons hou Boetie uit die vertrek.”

Sorg vir ’n gemaklike temperatuur.

Party kinders kan met musiek leer, ander nie. Eksperimenteer met wit geraas soos ’n waaier in die agtergrond, musiek sonder woorde, ensovoorts. Vir brain sequencing is Bach en Mozart die stimulerendste.

As jou kind se sensoriese integrasie nie optimaal is nie – soos by alle kinders met aandagafleibaarheid/hiperaktiwiteit – kan diep druk op jou kind se skoot of skouers strelend wees. Probeer ’n weighted jacket of kombers; die graansakkies wat fisioterapeute verskaf; ’n hondjie-deurstopper vol sand; of ’n teddiebeer wat ’n paar kilogram weeg. Die graansakkies kan warmgemaak of in die vrieskas gesit word. Eksperimenteer!

Kyk watter uitwerking verskillende geure het. Party is kalmerend, soos laventel; ander stimulerend, soos peperment. Koop suiwer essensiële olies met net een geur.

 1. ʼn Volledige werkstasie

Hou ’n volledige stel benodigdhede in die huiswerkhoekie. Geen huisgenoot mag dit leen nie! As jou kind eers moet opstaan om ’n skerpmaker te gaan haal, verbreek dit sy konsentrasie.

 1. Spring reg weg

Laat jou kind kies waarmee hy/sy wil begin – verkieslik eenvoudiger take. Verduidelik dat ’n makliker wegspringplek jou kans op sukses verbeter omdat jou brein ook “opwarm”. Ouer kinders kan met die moeilikste taak begin, terwyl hulle nog vars is.

 1. Hou ʼn ogie

Help ’n jong kind aanvanklik deur by hom/haar te sit of, as jy nie kan nie, vra van tyd tot tyd: “Hoe vorder jy? Kan ek help?”

 1. Skep asem

Sorg dat jou verwagtinge van jou kind se studievermoë realisties is. Dit is verstandig om te breek vóór jou kind se brandstof opraak. Gebruik ’n uurglas sodat jou kind die tydsverloop kan sien, en sê: “Kom ons doen vyf (of tien) minute lank wiskunde totdat die sand deurgeloop het.”

ʼn Pouse van vyf minute kan jou kind help herlaai.

Realistiese verwagtinge: graad 2 – twee sessies van vyf minute elk; graad 3 – 15 minute op ’n slag; graad 4 – 20 minute op ’n keer; kinders tot graad 7 – sessies van 40, dan 30, dan 20 minute. Selfs volwassenes behoort ná ’n werksessie van 45 minute te strek of ’n anders sensoriese breek te neem.

Eksperimenteer deur ’n kort pouse met ’n langer pouse af te wissel.

Mamma moenie ’n “pliggie” wees en deurdruk tot die werk klaar is nie – dis teenproduktief. Wanneer ’n kind te lank moet konsentreer, beland sy in beseringstyd, wat meer kwaad as goed doen. Respekteer jou kind se versadigingspunt; indien die huiswerk dit oorskry, kan jy ’n vriendelike briefie vir die onderwyser skryf en noem dat die kind werklik gefokus gewerk het maar nie die werk kon voltooi nie. Bespreek die huiswerklading met die onderwyser indien dit dikwels gebeur.

 1. Geduld, o geduld!

Sukseservarings lei tot groter sukses, terwyl skerp kritiek en die vrees vir mislukking ’n kind in oorlewingsmodus kan plaas. In die veg/vlugmodus het ons nie toegang tot hoër kognitiewe funksies nie. Probeer om nie ongeduldig te raak nie; kyk hoe jy kan help eerder as om die kind ontoereikend te laat voel. Op dié manier sal jou kind gouer onafhanklik kan werk – dis in jou belang!

 1. Spelpret
 • Spelling is iets wat alle kinders moet leer. Die brein hou van afwisseling, ’n uitdaging en kompetisie – span dit tot julle voordeel in. Skryf die week se spelwoorde netjies op indekskaarte. Maak twee stelle en speel Snap!
 • Skep ’n Bingo-bord. Pak een stel spelwoorde daarop. Laat jou kind die woorde spel. Vir elkeen wat hy reg het, is dit Bingo!
 • Gebruik gekleurde pypskoonmakers om letters en syfers te buig en bou die spelwoorde daarmee.
 • Speel “Vang Mamma uit”. Mamma skryf vier variasies van ’n spelwoord onder mekaar, byvoorbeeld K.L.O.U.T.E.R, klOUter, klouteR en kloutir, en laat die kind die verkeerd gespelde woord aandui.
 • Skep ’n pak kaarte met opdragte wat sensories verskil, byvoorbeeld: Skryf die spelwoord in rooi/geel/groen, skryf dit in potlood/koki-pen/vetkryt, skryf dit twee/drie/vyf keer, sê die woord in ’n fluisterstem/ operastem/ robotstem. Laat jou kind elke keer ’n kaart trek en die opdrag uitvoer.
 • Deesdae is daar ook penne met verskillende geure, byvoorbeeld ’n oranje pen met lemoengeur. Betrek dit by dié speletjie; die gebruik van verskillende sintuie skakel die geheue aan.
 • Laat die kind haar oë toemaak en die woorde uitskryf.
 • Steek die kaarte met spelwoorde weg op jou kind se roete van die etenstafel na byvoorbeeld haar tandeborsel. Sy moet elke kaart optel, lees en sê – ’n interessante vorm van herhaling.
 1. Mooi so!
 • Beloon jou kind vir elke sessie. Ouers is soms bang hulle koop ’n kind om, maar volwassenes werk ook beter as daar belonings is. Navorsing wys positiewe versterking kan vyf keer kragtiger wees as die vrees vir onaangename gevolge.
 1. Pak weg
 • Maak seker jou kind het alles wat nodig is vir die volgende skooldag, en dat die boeksak gepak is en by die voordeur wag.
 1. Vier dit!
 • Doen ná elke sessie iets lekkers saam – dit skep die gevoel van “ek hoort hier, ek het ’n plek”. Speel vinnig ’n speletjie, jaag mekaar, dans ’n dansie, vertel elkeen ’n grappie, luister na ’n liedjie, vertel van julle dag, slaan iets in die kombuis aanmekaar of gaan kielie vir Pappa. Al weet jy wat jou kind se liefdestaal is, spel alle kinders liefde só: “tyd” en “aandag”. 

 

Laerskool Anton van Wouw… ‘n skool van akademiese uitnemendheid… hoe gebeur dit? BALANS is álles!  

Laerskool Anton van Wouw… ‘n skool van akademiese uitnemendheid… hoe gebeur dit? BALANS is álles!  

Dit gaan nie oor die kurrikulum nie – elke skool in Suid-Afrika  behoort die kurrikulum ten volle te implementeer… dit gaan oor hóé elke enkele aspek van die kurrikulum in diepte onderrig word! By Laerskool Anton van Wouw is dít wat ons doen! Die laerskool is die plek waar ‘n jong kind se akademiese grondslag baie stewig gelê moet word, dán “vlieg” hulle in die hoërskool en dit maak deure oop vir baie beroepsgeleenthede. 

Akademiese uitnemendheid is iets wat elke ouer vir sy kind wíl hê… en dit is wat Laerskool Anton van Wouw bied. 

Dit gaan beslis nie nét oor die punte nie, maar om kritiese denkvaardighede, ‘n dors na kennis en ‘n passie en nuuskierigheid vir leer te ontwikkel. 

Om ‘n volronde, akademies sterk kind hoërskool toe te stuur, begin reeds by ons puik toegeruste Wouwtjie Pre-primêr. Pas uit die doeke, vanaf gr. RRRR, word ons Kleinwouwtjies blootgestel aan ‘n skitterende ontwikkelingsprogram van perseptuele vaardighede… boublokke vir leer wat binne die eerste ses jaar van ‘n kind se lewe deeglik vasgelê moet word. Ons maak doodseker dat ons gr. R’e skoolgereed is teen die tyd wat hulle deur die hekke stap na die “groot” skool toe. 

Die akademiese uitnemendheid van ‘n skool staan of val by wat binne die vier mure van elke klas, elke dag, gebeur. Daarom … investeer ons in die béste onderwysers wat self akademies goed  onderlê is, ‘n passie vir onderwys en kinders het en altyd op die voorpunt van nuutste ontwikkelinge in die onderwys bly. 

Wouwtjie-onderwysers onderrig volgens Blooms… dit beteken kennis word oorgedra; leerders word gestimuleer om te dink, hulle eie afleidings te kan maak, hulself te kan motiveer en kritiese denkvaardighede te ontwikkel. Dus… Wouwtjies is denkende leerders! 

Wat kan ouers doen om akademiese vaardighede tuis te ontwikkel? 

 • Gesels met jou kind oor duidelike doelwitte.  Beplan stap vir stap hoe om daar uit te kom. 

Breek dit vir jou kind op in kleiner, verteerbare deeltjies… en stel ‘n tydlyn op. 

 • Tydsbestuur: Balanseer die akademie met ander aktiwiteite. Dit is baie belangrik vir enige kind om akademie, sport, kultuur, familietyd, lees, speel en ontspanning te balanseer. 
 • Leer jou kind om studietyd ‘n produktiewe tyd te maak… om te fokus. Jy as ouer moet sorg dat daar nie iets is wat jou kind se aandag aftrek nie. 
 • Prioritiseer akademie en stel vaste tydslotte in. 
 • Effektiewe studiemetodes: vind uit wat jou kind se spesifieke leertegnieke is. 
 • Gereelde hersiening van werk is baie belangrik. 
 • Kry hulp en ondersteuning… moenie bang wees om te vra nie! Praat met onderwysers, klasmaats werk lekker saam, ouer kinders werk lekker in studiegroepe, gebruik biblioteke, opvoedkundige toeps asook aanlyn-platforms. 

Waardes wat  vasgelê moet word: 

 • Glo in jouself! 
 • Moenie terugdeins vir uitdagings nie. 
 • Hanteer terugslae as geleenthede om te leer. 
 • Fokus op ‘n positiewe uitkyk in alle opsigte. 
 • Vier klein oorwinnings. 
 • Leer uit jou foute. 

ONTHOU: Dit gaan níe net oor akademiese prestasie nie, maar ook die persoonlike groei en vaardighede wat jy leer in die proses, wat sal lei tot sukses in die toekoms. 

BALANS is álles!  

BALANS is álles!  

Laerskool Anton van Wouw is toegewyd om nié net akademiese uitnemendheid te bevorder nie, maar om óók al ons leerders te help om op sport- en kultuurgebied blootstelling te kry en hul talente te ontwikkel. Net so, is dit vir ons baie belangrik om ons kinders se sosiale vaardighede en leierskap te ontwikkel én daarmee saam, om te sien na hul emosionele- en psigiese gesondheid. 

Ons visie is om ’n gelukkige, selfstandige en “volronde” kind hoërskool toe te stuur! 

Akademie: 

Akademie is die ruggraat van Anton van Wouw se aktiwiteite. Om régtig uitnemend te wees, verg rotsvaste bestuur, uitnemende onderwysers, ondersteunende ouers en leergierige leerders. 

Léés is die sleutel tot sukses op akademiese gebied; daarom doen ons báíe moeite om ons leerders lief te maak vir lees, van klein tot groot! Ons Boekklub en skrywers wat ons skool jaarliks kom besoek, is legendaries. 

Kultuur: 

Ons bied vierjaarliks ’n revue aan waaraan elke kind deelneem… ’n groot hoogtepunt! Só ook die Wouwtjie Kinderkoor wat pragtige sang afwissel met lekker koortoere en optredes – van die Drakensberge, tót in die Kaap! Hier hoor ons sangstemmetjies reeds in die gr.R-koor en ons Junior koor, wat ook die jaar die topkoor in die land is. 

Wouwtjies woeker met woorde – van redenaars tot debat, is hulle kampioene!  

Gr.6 en 7-leerders kan elke kwartaal ’n Toastmasterskursus bywoon en hulle nuutgevonde Engelse praatvaardighede tentoonstel tydens ‘n spogbanket. 

Anton van Wouw het ’n groot musieksentrum nét hier op ons terrein, waar leerders ’n wye verskeidenheid instrumente kan leer bespeel! 

Sport: 

Anton van Wouw het beslis ’n passie vir sport! Sport is nié net ’n manier om ’n gesonde leefstyl aan te moedig nie, maar dit leer ook ons leerders belangrike lewenslesse, onder andere leierskap, samewerking in ’n groep, deursettingsvermoë en hoe om druk en stres te hanteer. 

Ons fokus op massa-deelname in sport en bied alle bekende skoolsporte aan – asook fietsry, perdry en gholf. Hiér ontdek leerders hul talente, leer om kompeterend te wees en goeie sportmanskap uit te leef. 

Die verhitte swembad is ’n groot aanwins vir Wouwtjies – hier kan nou dwarsdeur die jaar geoefen word en Wouwtjie-swem staan baie sterk! 

In ’n neutedop… balans maak saak! ’n Gebalanseerde skoolopvoeding is die sleutel tot holisties gevormde, suksesvolle individue. 

Dit is lékker om ’n Wouwtjie te wees! 

10 Topwenke met die pak van ‘n kospakkie

10 Topwenke met die pak van ‘n kospakkie

By Wouwtjies glo ons in die waarde van jou gesondheid!

Hier volg ‘n paar goue reëls om die pak van ‘n kosblik makliker te maak:

Reël 1

Beplan kospakkie-spyskaart ‘n week vooruit. Skryf dit neer en doen aankope daarvolgens.

Onthou plastieksakkie (verskillende groottes), klein houertjies met deksels vir sagte vrugte, doopsouse, papierservet en plastiekeetgerei (bv. lepel vir ‘n jogurt).

Reël 2

Kombineer verskillende opsies met mekaar sodat daar variasie is bv ‘n sagte perske met ‘n krakerige pretzels. As jou spruit sukkel om afstand te doen van witbrood vir ‘n toebroodjie, vervang een sny wit met volgraan, rog en witbrood, of vir die soettand volgraan en piesangbrood. Dit is belangrik om te oorweeg ook hoe die inhoud van ‘n kospakkie gaan lyk lyk nadat dit vir ‘n paar ure in ‘n kosblik gebêre is? Niemand is lus om ‘n papgedrukte, bruin piesang of verlepte slaai te eet nie.

Reël 3

Wissel water af met verdunde vrugtesappe, water en sodawater en tuisgemaakte vrugtessappe met water te meng.

Vries water oornag. Koue water bly verfrissend by die skool, maak ‘n eie soort “slush puppy” en as dit in die kosblik gebêre, word sal dit die ook die inhoud in die kosblik koel hou.

Reël 4

Zirts tjop-tjop jou eie sous. Gebruik dit as ‘n smeer, as sous by oorskiet pasta, as ‘n dip saam met groentestokkies of vrugte of om opbouende kos bietjie meer vloeibaar te maak. Meng en gebruik dit saam met enige souse, naamlik:

 • Humus (kekerertjies, sesamesaadjies, olyfolie en knoffel).
 • Tzatziki sous naamlik natuurlike ongegeurde jogurt met fyngesnyde komkommer.
 • Verpulp oorblywende tamatie en uie sous gemeng met klein bietjie tamatiesous soos verkies.
 • Enige oorblywende groente, meng met gemaalde avocado.
 • Groentepesto sous waar oorskiet groente met ongegeurde jogurt, fetakaas en paar neute gezirts word.
 • Ongegeurde jogurt opgekikker met bietjie kaneel en heuning of paar druppels vanielje-essens.
 • Grondboontjiebotter (wees versigtig vir verstik) verpak in ‘n klein tupperware houertjie.
 • Ongegeurde, onversoete jogurt gemeng klein bietjie mayonnaise.
 • Maaskaas in ‘n klein tupper bakkie.
 • Fyngemaakte avokado (guacamole).
 • Avokadopeer gemeng met maaskaas.
 • Beetsous: versap beetskyfies, gladde maaskaas, gewone jogurt, suurlemoensap en tahini (opsioneel) tot glad.

 Reël 5

Sluit maklik vrugte en groente in die kosblik in.

Maak vrugtesosaties met fermer tipes vrugte, naamlik pynappel, ferm perskes en appels.

Vrugte wat makliker as ander verpak kan word, is appels, nartjies, piesangs, druiwe en aarbeie.

Om verkleuring van gesnyde vrugte en vrugteslaai te keer, doop gesnyde vrugte in ‘n bietjie suiwer vrugtesap en laat dit droog word, soos bv. appelsap. Vrugtesosatiestokkies kan ook met vrugtesap geverf word.

Tamaties en komkommer kan toebroodjie pap maak. Pak dit eerder apart in.

Gebruik seldery, komkommerblokkies en gerasperde wortel as vulsels.

Reël 6

Probeer iets nuuts in plaas van om ‘n toebroodjie te pak. Oorweeg:

 • Om te vul, bv. pitabrood of tortilla of pannekoek.

Vul met tuna, suikermielies en mayonnaise of salm met gekapte komkommer en maaskaas.

 • Doopsouse in te sluit.

Opgesnyde groente bedien met humus.

 • Rys of pasta of koeskoes, bv.:

Meng tuna met ongegeurde onversoete jogurt, gesnyde appelblokkies, cheddarkaas en okkerneute met oorskiet koeskoes

Reël 7

Spaar tyd deur vooruit te beplan. Maak groter hoeveelhede pasta of geroosterde hoender vir aandete en bêre om dit later te gebruik in ‘n slaai of as ‘n vulsel. Sommige vulsels, bv. hoender-mayonnaise, kan al die vorige aand gemaak word.

Reël 8

Vries die vorige aand al ‘n botteltjie water en pak dit in ‘n kommersiële koelpak. Die water is veeldoelig: ietsie koels om te drink, maar ook om die kosblik koel te hou. Herinner kinders ook om nie hulle kosblikke op ‘n warm plek soos in die son of op ‘n warm vensterbank te bêre nie. Maak ook seker dat hoender en vis goed verkoel is, en koel gaan bly, deur dit in ‘n klein koelpakkie te pak.

Reël 9

Lees voedseletikette. Indien jy nie daarby gaan uitkom om ‘n kosblik te pak nie, is die ideaal om produkte kies met 30-40 gram koolhidraatinhoud, 10-15 gram proteïene en ‘n maksimum 20 gram vetinhoud. Vul die produkte aan met ‘n vrug en ‘n suiwelproduk.

Reël 10

Onthou laastens, indien die kosblikkombinasie ongebalanseerd voorkom, voeg individuele items by, bv. ‘n vrug, gesnyde groente, gekookte eier, hand vol neute, vars gesnyde biltongstukkies, tuisgemaakte “trail” mix (mengsel met pretzels, neute, sade en rosyne), kaasblokkies en jogurt.

Deur: Marguerite Butler