Laerskool Naskool

Sowat 375 kinders word daagliks op ons terrein in die naskoolsentrum versorg.  Hier is dit vir Wouwtjies lekkerder as huis-toe-gaan, want hier is hul maatjies ook!

’n Heerlike, gesonde middagete en versnaperinge (laatmiddag) maak hul boepens-gelukkig… elke graadgroep het ’n onderwyseres wat leerders bystaan met huiswerk en voorbereiding vir toetse en eksamens.  Voeg daarby dat hulle sommer hier óp ons terrein is, vir alle sport- en kultuuraktiwiteite, én nog tyd het vir kuier en balle rondskop… en ons het baie gelukkige kinders én ouers.  Inskrywingsfooie sluit alle vakansies, behalwe Desember, in.

Kontakbesonderhede:

Naskoolhoof: Hester van Sittert
Naskoolselfoonnommer:  072 205 7137
E-pos: wouwtjienaskool@gmail.com

Algemeen:

Die Naskool skep ‘n omgewing waar leerders emosioneel geborge en fisies veilig kan wees.

Die personeel streef daarna om ‘n positiewe ingesteldheid teenoor akademie en goeie studiegewoontes by leerders te kweek sodat hulle akademies hulle potesiaal kan bereik.  Huiswerk is iets wat verantwoordelikheid van hulle vra en moet as ‘n ernstige saak beleef word.  Leerders word dus begelei om in gestruktureerde studietyd huiswerkopdragte selfstandig te voltooi – hul eie werk met trots te doen. Die Naskool dien ook as ‘n omgewing vanwaar hulle buitemuurse aktiwiteite van hulle keuse kan bywoon.  Hulle kry ook geleentheid om net lekker te speel sodat ouers met geruste harte in hul loopbane kan floreer. 

Ure:

GEDURENDE SKOOLKWARTAAL: 13:10 – 17:00

VAKANSIESKOOL:  07:00 – 17:00.

Die vakansieskool funksioneer gedurende April-, Julie- en September- skoolvakansies teen geen ekstra koste vir Naskoolleerders nie.  Ons is slegs gesluit vir die duur van die skoolvakansie in Desember.

Studietyd:

Roetine laat kinders veilig voel en kweek selfdissipline.  Daarom sal daar, selfs wanneer geen formele huiswerkopdragte gedoen moet word nie,  nog steeds tydens studietyd aandag gegee word aan bv. lees of tafels, voordat daar gespeel word. Daar word vooruit voorberei vir assesseringstake en toetse – om sodoende tydsbestuur en studiebeplanning aan te leer en stres by beide leerders en ouers te verminder.

Huiswerklokale

Ma. – Do.: Gr. 1-leerders doen hulle huiswerk onder toesig in die Gr.R-sentrum se klaskamers.

Ma. – Do.: Gr. 2- tot 5-leerders doen hulle huiswerk onder toesig in die klaskamers wat grens aan die paviljoen. Gr.6 is in die Wiskunde-klasse.

Gr. 7-leerders doen hulle huiswerk in die naskoolsentrum.

Vrydae word alle grade wat huiswerk moet doen, in die naskoolsentrum gehuisves.

Personeel:

Daar word minstens een personeellid per graadgroep aangestel om leerders te begelei en ondersteun t.o.v. huiswerk en studie.

Middagprogram:

Aanmeldtyd : Gr.1 en 2 om 13:10 en  Gr. 3 – 7 om 13:40

  • Leerders meld direk na skool by die naskoolsentrum aan vir ete en registerkontrole.
  • Graad 1-leerders word vir minstens die eerste kwartaal by hulle klasse afgehaal.
  • Bevestig buitemuurse aktiwiteit/e, indien enige.
  • Beweeg na huiswerklokale.
  • Verversings ± 16:00.
  • Naskool sluit stiptelik om 17:00.

Etes:

Leerders word van middagetes en laatmiddagverversings voorsien.

Etes en verversings word in die naskoolsentrum bedien.

Leerders wie se buitemuurse program van so ‘n aard is dat hulle nie direk na skool kan eet nie, se ete sal gebêre word.  L.W. Hierdie leerders moet egter nog steeds direk na skool aanmeld vir registerdoeleindes en reël dat hulle kos uitgehou word. 

Bywoon van buitemuurse aktiwiteite:

Alle leerders se buitemuurse aktiwiteite moet skriftelik by die naskool ingegee word sodat ons hulle aan hulle aktiwiteite kan herinner.

Leerders word nie toegelaat om enige aktiwiteit by te woon indien die naskoolpersoneel nie vooraf daarvan in kennis gestel is nie.

 

Skryfbehoeftes:

Slegs Graad 1- en 2-leerders word van die skryfbehoeftes, wat hulle nodig het om hulle huiswerk te voltooi, voorsien.  Graad 3- tot 7-leerders moet hulle eie skryfbehoeftes voorsien.

Afhaal van naskoolleerders:

Leerders moet persoonlik deur ouers (of ‘n persoon soos deur hulle aangestel), by die naskoolpersoneel afgehaal word. Hulle moet hulle juffrou groet. Ons verkies, ter wille van leerders se veiligheid, dat u ons nie versoek om hulle na hekke toe te stuur nie.

FOOIE:

Administrasiegeld:

Administrasiegeld beloop R150 per leerder en is betaalbaar saam met die inskrywing. Gelde word aangewend vir die voorsiening van skryfbehoeftes en speel- en sporttoerusting.

Maandfooi en deeltydse fooi:

Sien onder Adminastriewe inligting  (kliek hier)

Inskrywingsvorms:

Sien onder Adminastriewe inligting  (kliek hier)

Pre-primêr Naskool

Kleinwouwtjies se naskoolsentrum skep ‘n veilige en geborge omgewing waar kleuters onder liefdevolle en sorgsame toesig heerlik kan speel en hul verbeelding vrye teuels kan gee! Kleuters kry ‘n gesonde en gebalanseerde middagete en verversings laatmiddag. Kleuters kan op ʼn voltydse basis teen ‘n maandelikse fooi, of dag-tot-dag basis teen R100 per middag bywoon, indien daar ’n situasie opduik waar u betroubare sorg nodig het.

Die naskoolsentrum is oop regdeur die jaar gedurende skoolvakansies, behalwe die Desembervakansie. (Maandelikse fooi sluit vakansieskool in.)

Tye:

Kwartaal: Vanaf aanmeldingstyd  vir middagete (per graad)  tot 17:00
Vakansieskool: 07:15 tot 17:00

Vir meer inligting kontak:

Me. Nelia Bolt (Naskool Hoof: Pre-primêr):
082 410 9070 / ppnaskool@wouwtjies.co.za

Me. Hester van Sittert (Hoof van beide Naskole):
072 205 7137 / wouwtjienaskool@gmail.com