Administratiewe inligting

Bankbesonderhede

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW
BANK: ABSA
TAK: BROOKLYN- 335345
REKENINGNOMMER:1500490124

Inskrywingsvorms

Beleide

D6 connect toep

Skoolfonds

LAERSKOOL:

SKOOLGELDE VIR 2024: R29 200 per jaar.
Betaalbaar oor 10 maande  @ R2 920 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R27 448
(korting R1 752)

PRE-PRIMêR:

GRAAD R vir 2024: R29 200 per jaar.

Betaalbaar oor 10 maande  @ R2 920 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R27 448
(korting R1 752)

GRAAD RR vir 2024: R30 550 per jaar.

Betaalbaar oor 10 maande @  R3 055 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R28 717
(korting R1 833)

GRAAD RRR vir 2024: R33 500 per jaar.

Betaalbaar oor 10 maande @  R3 350 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R31 490
(korting R2 010)

GRAAD RRRR vir 2024: R34 000

Betaalbaar oor 10 maande @  R3 400 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R31 960
(korting R2 040)

NASKOOL LAERSKOOL:

Naskoolgelde vir 2024: R15 690 per jaar.
Betaalbaar oor 10 maande @ R1 569 per maand.

Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R14 749 (korting (R941)

Dagtarief vir toevallige besoekers R120.00 per middag, voor of op die toepaslike dag by die finansiële kantoor betaalbaar.

1 Dag per week R480 per maand.
2 Dae per week R930 per maand.
3 Dae per week R1 300 per maand.

NASKOOL PRE-PRIMêR:

Naskoolgelde vir 2024: R15 690
Betaalbaar oor 10 maande @ R1 569 per maand.

Indien volle bedrag voor einde Februarie 2024 betaal word: R 14 749 (korting R941)

Dagtarief vir toevallige besoekers  R120.00 per middag, voor of op die toepaslike dag by die finansiële kantoor betaalbaar.

1 Dag per week: R480 per maand.
2 Dae per week: R930 per maand.
3 Dae per week: R1 300 per maand.

Bemarkingsgeleenthede:

Advertensiemoontlikhede

Ons bied verskeie bemarkingsgeleenthede vir huidige, asook potensiële nuwe borge aan. U reklame by die skool bereik op ʼn gereelde basis ʼn direkte teikenmark. Die ondersteuning wat u op hierdie wyse aan ons leerders en skoolgemeenskap bied, hou vir u organisasie al die bemarkingsvoordele en gepaardgaande groei in. Deur u ondersteuning, help u ons om die nodige fondse te genereer om ons ideale te bereik en om sodoende te verseker dat ons leerders steeds die beste onderrig op akademiese- , sport- en kulturele gebied ontvang. Ons nooi u om deel te word van ons innoverende bemarkingsveldtog om sodoende pro-aktief ʼn wen–wen verhouding vir beide partye te bewerkstellig.

agsdix-null
Nuusbrief

Die nuusbrief word elke Vrydag elektronies aan elke gesin in die skool uitgestuur. U advertensie word in die nuusbrief geplaas.

agsdix-null
Dagboek 2025

Elke leerling ontvang ‘n dagboek vir die jaar waarin al die datums van gebeure aangeteken is en wat dien as ’n huiswerkboekie. Tussen “elke kwartaal” is daar advertensiespasies beskikbaar.

agsdix-null

Indien u meer inligting oor ʼn spesifieke advertensie wil bekom, is u welkom om my enige tyd te kontak.

Marica Botha by: bemarking@wouwtjies.co.za