Administratiewe inligting

Bankbesonderhede

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW
BANK: ABSA
TAK: BROOKLYN- 335345
REKENINGNOMMER:1500490124

Inskrywingsvorms

Herregistrasievorm

Beleide

Skoolfonds

Laerskool:

SKOOLGELDE VIR 2020: R23 000 per jaar.
Betaalbaar oor 10 maande  @ R2 300 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R21 505
(korting R1 495)

Pre-primêr:

GRAAD R vir 2020: R23 000

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 300 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R21 505
(korting van R1 495)

GRAAD RR vir 2020: R24 000

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 400 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R22 440
(korting R1 560)

GRAAD RRR vir 2020: R26 300

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 630 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R24 591
(korting R1 710)

GRAAD RRRR vir 2020: R26 650

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 665 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R24 918
(korting R1 732)

Naskool Laerskool:

Naskoolgelde vir 2020: R12 450 per jaar.
Betaalbaar oor 10 maande @ R1 245 per maand.

Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R11 641 (korting (R809)

Dagtarief vir toevallige besoekers R100.00 per middag, voor of op die toepaslike dag by die finansiële kantoor betaalbaar.

1 Dag per week R400 per maand.
2 Dae per week R730 per maand.
3 Dae per week R985 per maand.

Naskool Pre-primêr:

Naskoolgelde vir 2020: R12 450
Betaalbaar oor 10 maande @ R1 245 per maand.

Indien volle bedrag voor einde Februarie 2020 betaal word: R 11 641 (korting R809)

Dagtarief vir toevallige besoekers  R100.00 per middag, voor of op die toepaslike dag by die finansiële kantoor betaalbaar.

1 Dag per week: R400 per maand.
2 Dae per week: R730 per maand.
3 Dae per week: R985 per maand.

Bemarkingsgeleenthede:

Advertensiemoontlikhede

Ons bied verskeie bemarkingsgeleenthede vir huidige, asook potensiële nuwe borge aan. U reklame by die skool bereik op ʼn gereelde basis ʼn direkte teikenmark. Die ondersteuning wat u op hierdie wyse aan ons leerders en skoolgemeenskap bied, hou vir u organisasie al die bemarkingsvoordele en gepaardgaande groei in. Deur u ondersteuning, help u ons om die nodige fondse te genereer om ons ideale te bereik en om sodoende te verseker dat ons leerders steeds die beste onderrig op akademiese- , sport- en kulturele gebied ontvang. Ons nooi u om deel te word van ons innoverende bemarkingsveldtog om sodoende pro-aktief ʼn wen–wen verhouding vir beide partye te bewerkstellig.

agsdi-notebook
Nuusbrief

Die nuusbrief word elke Vrydag elektronies aan elke gesin in die skool uitgestuur. U advertensie word in die nuusbrief geplaas.

agsdi-brochure
Koerantjie

Dit is ‘n gewilde skoolkoerant wat al die doen en late van die kwartaal weerspieël. ‘n Móét-lees in die gemeenskap! Dié koerantjie word ook by die omliggende kleuterskole versprei.

agsdi-notebook-2
Dagboek 2021

Elke leerling ontvang ‘n dagboek vir die jaar waarin al die datums van gebeure aangeteken is en wat dien as ’n huiswerkboekie. Tussen “elke kwartaal” is daar advertensiespasies beskikbaar.

agsdi-billboard
Elektroniese Kennisgewingbord

U besonderhede verskyn daagliks vir 30 dae.

Indien u meer inligting oor ʼn spesifieke advertensie wil bekom, is u welkom om my enige tyd te kontak.

Marica Botha by: bemarking@wouwtjies.co.za