Pre-primêr

Gr.RRRR

Gr.RRR

Gr.RR

Gr.R

Buitemuurse aktiwiteite

Pre-primêr Naskool

Ons peuters… Gr.RRRR

Peuters beleef daagliks ’n héérlike oggend saam met maatjies onder die liefdevolle, wakende oog van ’n gekwalifiseerde juffrou en ’n opgeleide assistent. Hul begin die dag rég, met lekker pap om ’n gesellige tafel – dán volg die aktiwiteite mekaar op soos ’n kleurvolle string krale, voordat die dag groet met ’n middagslapie voordat Mamma kom. Groot motoriese ontwikkeling en ’n wonderlike, sensoriese stimulasie-program is die toutjie wat deur al die “krale” vleg.

Ons voltydse kinderkinetikus staan die personeel by met ‘n ouderdomgepaste groot motoriese program. Peuters kry genoegsame tyd vir vryspel buite om hierdie groot motoriese vaardighede insidenteel toe te pas.

Sensoriese aktiwiteite maak ‘n groot deel uit van ons dagprogram. Elke kind maak inligting bymekaar deur sy vyf sintuie. Die brein leer om die inligting korrek te verwerk en te integreer.

Sensoriese materiaal soos skuim, skeerroom, teken in versiersuiker of jellie, waterspel met sponsies, soutklei, borrelblaas, ens. word gebruik.

Kreatiewe   aktiwiteite   met   verskeie   media   word   daagliks   gedoen,  bv.   vingerverf, konstruksie, teken met verfrollers, ens.   Toegang tot hulpmiddels word nie beperk nie. Talle opvoedkundige speelgoed help met kognitiewe ontwikkeling.

Personeel staan ouers by deur te help om peuters van die doeke af te kry.

Ons fokus op persoonlike aandag aan élke maatjie – die skool is u peuter se tweede tuiste en die atmosfeer is, gemaklik, rustig, liefdevol en hope pret, sodat u peuter híér geborge en geliefd sal voel.

Ontbyt : Pap word daagliks voorsien
Skoolure : 06:45 – 12:00
Naskool : 12:00 – 17:30
Kleredrag : Gewone klere
Skryfbehoeftes: Kleuters  ontvang  ‘n hoë-kwaliteit  skryfbehoefte pakket vir die   jaar

DAGPROGRAM GR. RRRR

TYD AKTIWITEIT
06:45 – 07:00 Wagklas
07:00 Vryspel binne / buite
08:00 Ontbyt
08:30 Godsdiensonderrig
Wiskundige begrippe en persepsie
Tema bespreking
08:40 Kreatiewe aktiwiteit
09:30 Etenstyd
10:00 Buitespel
Sensoriese aktiwiteit
Groot- en kleinspier ontwikkeling
11:00 Storietyd, liedjies en rympies aanleer
11:30 Slaaptyd
13:00 Naskoolete
13:30 Leerders vertrek / Naskool begin