Pre-primêr

Gr.RRRR

Gr.RRR

Gr.RR

Gr.R

Buitemuurse aktiwiteite

Pre-primêr Naskool

Ons kleuters… Gr.RR

In dié groep volg ons ‘n spelgebaseerde benadering. Ons bevorder kleuters se belangstelling in die wêreld rondom hulle, deur hulle nuuskierigheid te prikkel en  op verskeie vlakke te ontwikkel.

Ons kurrikulum is ter voorbereiding vir Graad R. Met verskeie fynmotoriese aktiwiteite en opvoedkundige speelgoed, ontwikkel die kleuters ten volle.

Hulle buitespeeltyd bestaan uit ’n groot verskeidenheid van aktiwiteite om die kleuters te stimuleer, naamlik: sandspel, waterspel, sensoriese spel en grootmotoriese spel.

Ons kleuters kry die geleentheid om hul grootmotoriese vaardighede te ontwikkel deur ons voltydse kinderkinetikus wat 2 maal per week met hul werk.

Kleuters geniet ook mausiek wat aangebied word deur opgeleide personeel as deel van die kurrikulum.

Ontbyt: Pap word daagliks voorsien
Skoolure: 6:45 – 12:30
Naskool: 12:30 – 17:30
Kleredrag: Gewone klere
Skryfbehoeftes: Kleuters ontvang ‘n hoë-kwaliteit skryfbehoefte-pakket vir die jaar.

DAGPROGRAM GR. RR

TYD AKTIWITEIT
06:45 – 07:00 Wagklas
07:00 Vryspel
08:00 Persepsie
08:30 Godsdiensonderrig
Tema bespreking
Versie aanleer
09:00 Etenstyd
09:30 Buitespel
10:30 Wiskunde / Taal aktiwiteit
Kuns aktiwiteit
Musiek volgens rooster
Kinetika volgens rooster
12:30 Storie
13:00 Etenstyd
Vryspel
13:30 Leerders vertrek / Naskool begin