• AvW vier 85ste verjaarsdag.
  • Oudhoofde, mnre. Els en Meyer, kom gesels met ons.
  • Leerdertal: 721.