• Eerste voltydse “ITC”- koördineerder op die terrein.
  • Ontwikkel “Gauteng-on-line” sentrum.
  • Eerste aanstelling van voltydse Bemarker.
  • Ervaar ernstige verkeersprobleme om die skool a.g.v. papierherwinning.
  • Nuwe digitale telefoonstelsels word in gebruik geneem.