• Leerlingtal: 726.
  • Eerste “English Tea”.
  • Eerste Verefees!
  • Rekord – drie dogtertjies uit personeelgeledere op 20 Junie gebore – D. Purchase se tweeling en W. Malan se dogtertjie.
  • Vier nuwe lokale word langs die swembad gebou.
  • Revue: Reënboogrits – in Aula (720 leerders neem deel).

Eerste “English Tea”

Eerste Verefees

Revue: Reënboogrits