• Leerlingtal: 570
  • Vierde gr. 1- klassie, “personeelkamer” nou ‘n weermagtent!
  • Besluit om nuwe adminblok te bou langs die saal.
  • Projekskool vir “uitkomsgerigte onderwys”.
  • Revue (Die Blink Môrester) eerste keer opgevoer in die Staatsteater.
  • Alle tydelike poste word opgeskort – a.g.v. “gebrekkige fondse in die staatskas”.
  • Kwalifiseer vir Adjunkhoofpos.
  • Nuwe Admingebou word geopen.

Mnr. H. Coetzee eerste Adjunkhoof

Nuwe Admingebou word geopen