• Eerste rekenaarsentrum: 17 rekenaars word geïnstalleer