• Leerlingtal: 426.
  • Begroting: R61 600,00.
  • Skooljaar weer in 4 kwartale verdeel.
  • R45 000,00 is ingesamel – bou ‘n kombuis en groot stuk betonblad.