• Vloedramp in Laingsburg – ons ouers skenk groot bedrae geld en lewensmiddele.