• Buitekurrikulêre sentrum vir musiek (slegs klavier) word gestig.

Die Gedenkpoort in aanbou. Die bouer, mnr A.S du Plessis