• 501 Leerlinge.
  • Eerste interhuis-atletiek op nuwe veld.
  • Eerste inskrywing oor Grysbokke; Duikers en Klipspringers (Bokspanne).
  • Ouers-onderwysers-kinders-KENMEKAAR word gehou.
  • Fondsinsameling: Perdespringkompetisie (wins: R1500,00).
  • Inwyding van Dirkie Uys-spansentrum.
  • Fondsinsameling: Gholftoernooi (wins: R930,00).

Spansentrum

Spansentrum Gedenkplaat