• Rekordgetal leerlinge: 890.
  • Klasgroottes: 28-40 leerlinge per klas.
  • Laerskool Monumentpark open sy deure – ons verloor ‘n belangrike uitbreidingsgebied en die getalle begin daal.
  • Bybelfees – gelei deur dr. Murray Janson.
  • Interkomstelsel geïnstalleer.
  • Verskeidenheidskonsert – wins R550.00.
  • Einde 1970: Personeel word verdeel.