• 5 November word die swembad amptelik in gebruik geneem.