• Mnr. H.C.S Ribbens word aangestel as hoof.
  • Skool vier 21 jaar op 7 Junie.
  • Vier bekers word geskenk vir sport – en skolastiese vordering.
  • Skoolgeboue: 5 klaskamers en 1 tydelike lokaal.