• Fondse word bewillig vir die opknapping van die skoolgebou en die aanbou van ‘n gradekamer, waskamer, kantoor en voorraadkamer.