• Skoolgebou is nog nie eers van binne gepleister nie.
  • In Julie word ‘n vierde onderwyser tot die personeel toegevoeg.
  • 115 leerlinge in hierdie jaar.