• Engels is een van die leerlinge se swakpunte omdat hulle nooit Engels hoor nie.
  • Baie van die leerlinge is steeds ondervoed en kry daagliks voeding by die skool.