• ‘n Standerd 6-klas word vir die eerste keer ingestel.
  • Skoolfonds is 59 Pond en 56 pennies (R118,45).
  • ‘n Buitelug-klaskamer word opgerig met fondse wat deur die leerlinge ingesamel is.