Ons rugby- en netbaleerstespanne word mooi getooi!

Baie dankie vir ons borg, Land Rover Menlyn, vir ons rugby en netbal se eerstespanklere! Die Wouwtjies is nou mooi getooi vir die seisoen!