Intersenfase (Gr.4-7)

Baie individuele aandag laat “gewone” kinders uitsonderlik presteer. Weeklikse heronderrig (wat gratis beskikbaar is vir al die leerders) in die hoofvakke (Afrikaans, Engels en Wiskunde) dra by tot die suksesresep.  Ons leuse laat ook die klem val op tyd vir élke kind… daarom is ons onomwonde ’n skool waar alle leerders geakkommodeer kan word.

Die nuutste tegnologie in elke klas maak skoolgaan só lekker, dat Wouwtjies met blink oë soggens deur die skoolhekke stap! Leerwerk word dikwels, deur die groter kinders, op hul selfone gedoen… met uitstekende resultate.

Ons Wiskunde-departement is toegerus met die nuutste interaktiewe borde, Wouwtjies lief Wiskunde…dit is ’n feit!

Van tegnologie gepraat… ons Gr.6’e en 7’s doen kodering in die rekenaarklas en met die régte lego-blokkies doen die Gr.7’s ook Robotika as deel van Tegnologie. Ai…hierdie periodes is net nooit lank genoeg nie!

Lees is ’n lekkerte! Lees is gróót in ons skool! Bo en behalwe ons leesprogram wat in die rekenaarsentrum aangebied word, doen ons alles in ons vermoë om lees aan te moedig en die wonderwêreld van boeke vir ons kinders oop te sluit. Die hoogtepunt van die lees-jaar is die Hoof se Boekklub én ’n dag waarop ons soos karakters uit storieboeke aantrek.

Van Laerskool Anton van Wouw af, kan ons leerders by énige van die Afrikaanse- of Engelse Hoërskole met selfvertroue instap – ons Gr.7’s se Engels is op Huistaalvlak en hul akademiese wortels diep gegrond.

Dit is wetenskaplik bewys dat Wetenskap in ons Wouwtjie-wêreld groot pret én baie leersaam is! Ons neem jaarliks deel aan die Noord-Gauteng Wetenskap Ekspo by die Universiteit van Pretoria.

E-leer (elektroniese leer) het vanjaar ’n nuwe dimensie aan “skoolgaan” gegee! Alle akademiese werk is op E-leer platforms beskikbaar… dit bring die onderwyser tot in die huis én die afwesige leerder, tot in die klaskamer!