Pre-primêr

Gr.RRRR

Gr.RRR

Gr.RR

Gr.R

Buitemuurse aktiwiteite

Pre-primêr Naskool

Ons jong kleutertjies… Gr.RRR

Ons doel is om elke maatjie met liefde, geduld, begrip en ope arms te ontvang en te verseker dat hulle ‘n genotvolle dag by die skool het. Ons volg ‘n stimulerende dagprogram.

Aangesien groot motoriese ontwikkeling so noodsaaklik vir kleuters is, het ons ’n voltydse kinderkinetikus by wie hulle 2 maal per week les ontvang. Die klein handspiere word elke dag gestimuleer en versterk deur aktiwiteite soos kleispel, bou met konstruksieblokkies, ryg van krale, druk van wasgoedpennetjies, trek van rekkies, frommel en skeur van papier, ens.; alles ter voorbereiding vir die korrekte hantering van ‘n vetkryt en skêr.

Sensoriese  integrasie,  dit  wil  sê  die  stimulering  van  kinders  se  sintuie,  bly  vir ons  van kardinale belang. Om  ‘n aksie te  kan  uitvoer,  moet  ‘n kind  op  sy  sintuie  kan  reageer.  Die  kleuter  leer dus spelenderwys en dit is ook soveel pret. Ons speel met skeerroom, gekleurde spaghetti, modder, teken in versiersuiker, ens. Bak-en-brou word elke tweede week geniet.

Ons lê klem op woordeskat-uitbreiding in ons klasbesprekings, sodat ons kleuters kan leer om hulself sinvol  uit te druk. Kognitiewe vaardighede soos konsentrasie en perseptuele ontwikkeling word met menige opvoedkundige apparaat in die dagprogram ontwikkel.

Sosiale- en emosionele ontwikkeling word nie afgeskeep nie en kleuters ontwikkel van alleen- en paralelle spel na om saam met maats te speel. Hulle leer om speelgoed te deel, reëls te volg en konflik te hanteer. Kunsaktiwiteite is die hoogtepunt van die dag en kleuters geniet vingerverf, teken en konstruksie met verskeie media.

Ontbyt : Pap word daagliks voorsien
Skoolure : 06:45 – 12:00
Naskool : 12:00 – 17:30
Kleredrag : Gewone klere
Skryfbehoeftes: Kleuters ontvang ‘n hoë-kwaliteit skryfbehoefte-pakket vir die jaar

DAGPROGRAM GR. RRR

TYD AKTIWITEIT
06:45 – 07:00 Wagklas
07:00 Vryspel binne / buite
08:00 Ontbyt
08:30 Godsdiensonderrig
Tema bespreking
08:40 Kreatiewe aktiwiteit
09:30 Etenstyd
10:00 Buitespel
Sensoriese aktiwiteit
Groot- en kleinspier ontwikkeling
11:00 Weerkaart, liedjies en rympies aanleer
Wiskundige begrippe en persepsie
11:45 Storietyd
12:00 Buitespel
Naskool ete
13:30 Leerders vertrek / Naskool begin