Pre-primêr

Gr.RRRR

Gr.RRR

Gr.RR

Gr.R

Buitemuurse aktiwiteite

Pre-primêr Naskool

Kleinwouwtjies…Gr.R

By die  Graad R-Sentrum  volg  ons ‘n oop-deur-beleid  en ‘n tegemoetkomende  aanslag.

Nuwe ouers is altyd welkom om te kom kyk hoe ons gekwalifiseerde onderwysers met passie en entoesiasme die kleuters speel-speel leer.

Ons volg ‘n propvol dagprogram, wat aandag gee aan die volgende:

 1. Groot- sowel as fyn motoriese vaardighede
  Die eerste 7 jaar van ‘n kind se lewe is ‘n kritieke tydperk vir die ontwikkeling omdat die meeste basiese motoriese vaardighede dan ontwikkel.Daarom het ons ‘n voltydse kinderkinetikus wat besonderse aandag aan ons kleuters se groot motoriese ontwikkeling gee.
 2. Sosio-emosionele ontwikkeling
  Met ander woorde: ‘n emosioneel intelligente kleuter, wat goed aangepas is, sodat hy/sy die lewe en die maats om hom/haar positief ervaar.
 3. Kognitiewe vaardighede
  Dit  is alle persepsie, geheue, konsentrasie en logiese  denke.
  Ons Gr.R-kleuters kry ook geleentheid om rekenaarklasse by die laerskool by te woon en maak dan gebruik van ‘n perseptuele program.
 4. Taalontwikkeling
  Dit sluit praat- en luistervaardighede in.
  Die ontwikkeling van skryfvaardighede en leesgereedmaking, asook verskeie visuele-  en ouditiewe perseptuele oefeninge.
 5. Kreatiwiteit
  Ons geniet weekliks musiek by ‘n opgeleide musiekjuffrou. Daar is daagliks verf, teken, plak en sommer net lekker kuns.
  Verder word kreatiwiteit gestimuleer deur  verskillende fantasie- en opvoedkundige speelgoed.
 6. Speel
  Die waarde van vryspel word nie onderskat nie; daarom maak ons seker daar is genoeg tyd vir ons kleuters om na hartelus te speel op ons pragtige, goed toegeruste buitespeel-area.Die nasionale kurrikulum (CAPS) word gevolg as ‘n minimumvereiste. Wiskunde, Taal en Lewensvaardigheid word geïntegreerd aangebied aan die hand van temas wat ons kleuters bewus maak van die wêreld rondom hulle.

  Vir die wat voel die dag is nie reeds vol genoeg nie, is daar ‘n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite om van te kies.

  Onder die waaksame oog van die onderwyser, word kleuters geleer om selfstandig te werk en só die oorgang van informele onderrig na formele onderrig met gemak te bemeester.

Ontbyt: Word nie voorsien nie
Skoolure: 06:45 – 13:00
Naskool:
13:00 – 17:30
Kleredrag: Wouwtjie Kinetika-hempie
Skryfbehoeftes: Kleuters ontvang ‘n hoë-kwaliteit skryfbehoeftepakket vir die jaar.

DAGPROGRAM GR. R

TYD AKTIWITEIT
06:45 – 07:00 Wagklas
07:00 Aankoms
Persepsie &Vryspel
08:00 Godsdiensonderrig
Tema bespreking
Wiskunde aktiwiteit
09:00 Etenstyd
09:30 Buitespel
10:30 Taal aktiwiteit
Kuns aktiwiteit
Musiek volgens rooster
Kinetika volgens rooster
12:30 Storie / versie aanleer
13:00 Etenstyd
Vryspel
13:30 Leerders vertrek / Naskool begin