Die Bertus Elspaviljoen word geopen

  • Alle ouers, kinders en onderwysers fliek saam by die Fonteine-inry.
  • Nuwe paviljoen word amptelik geopen- skool hou kermis!
  • 16 Junie – arbeidsonrus. Ouers staan wag om die skool te beveilig.
  • Noodtoestand in die land aangekondig.
  • Aug: Mnr. R. van den Berg word aangestel as hoof.
  • Veiligheidsheining word opgerig.

Mnr. R van den Berg