• Leerlingtal: 484.
  • Swaar haelstorm verwoes tuine (Nov), val 125mm reën in 3 dae.
  • Nov: Begin uitgrawings vir die paviljoen.
  • Mnr. G. van R. Els tree af.

Mnr. G. van R. Els