• Hoofdevergadering: Leesperiodes mag nie vir ander doeleindes gebruik word nie. Lokale moet ten alle tye netjies wees. Onderwysers mag nie rook tydens periodes of klaswisseling nie.
  • Eerste Nuusblad: “Wat Wouw”.
  • Sterk boorgat gesink – 2000 gallon/uur.
  • Eerste Kersmark (tradisie) ingestel deur Mimi Coertze.

Eerste Nuusblad: “Wat Wouw”