• Leerlingtal: 466.
  • Drie skooltermyne word ingestel.
  • Skoolkoor (65 lede), orkers en slagorkes.
  • Direkteur van Onderwys, prof. J.H. Jooste, onthul gedenkplaat by die gedenkingang vir 50ste verjaarsdagvieringe.

Skoolkoor