• Ouers skenk ‘n Volkswagen kombi.
  • Ouers is baie verontwaardig oor die saamgroepering van gr. 2 en gr. 3
  • Getalle daal na 498, skool word vanaf ‘n P1 na ‘n P11 gedegradeer.
  • ‘n Kawai-vleuelklavier word teen R2170,00 aangekoop (fondse ingesamel deur die Antoria-koor se konserte).
  • Opvoering: “Die Fluitspeler van Hamelin”.

Die Fluitspeler van Hamelin