• Die gewysigde gebiedsgrense tree in werking.
  • Leerlingtal: 626.
  • Onderwysers: 21.
  • Februarie: Dr. Stander (skoolhoof) is oorlede. “Skool gaan gebroke, maar met moed en vertroue voort.”
  • Spit eerste sooi van die spankamerkompleks van die Dirkie Uys Kommando op die skoolgronde.