• Leerlingtal steek die 800-kerf verby. Personeel: 24.
  • Skool groei só dat 4 morg (‘n blok huise aan die suidekant van die skool) aangekoop is.
  • Klasgroottes wissel tussen 30 en 39 leerlinge per klas.
  • Eerste Oupa- en Ouma-dag aangebied.