• 29 Mei word die nuwe biblioteek geopen, met 3000 boeke.
 • Op 4 Junie besoek Anton van Wouw se 2 dogters, Johanna en Helena, en 2 van sy niggies, die skool.Hulle skenk ‘n waardevolle bronsbeeld van die beeldhouer (deur homself gemaak) en ‘n stel van sy werke aan die skool.
 • Vier nasate van Anton Van Wouw is leerlinge in die skool.
 • Maart: nuwe skoolwapen, ontwerp deur die kunsskilder, W.H. Coetzer, word goedgekeur.
 • ‘n Anton Van Wouw-beeld, (1 van die burgers van die Krugerstandbeeldgroep op Kerkplein), word as hoofmotief gekies. Dit is ‘n fris jong man met ‘n kenbaard. Hy sit peinsend, met sy kop op sy hand gestut, maar is tog wakker, gereed om met die geringste verdagte beweging sy sanna met die regterhand te lig. Agter hom is ‘n opkomende son.
 • Die leuse is Waak en Werk.
 • Nuwe skoolkleure: wynrooi, geel en ligblou.
 • 18 September – amptelike opening van die skoolsaal deur die Administrateur van Transvaal, mnr. F.H. Odendaal.
 • 52 eregaste, 550 ouers, 504 leerlinge en 200 oud-leerlinge.
 • Boukoste: R 34,000
 • Nuwe skoollied word amptelik deur die Rudolph-egpaar oorhandig en die lied word die eerste keer in die openbaar deur die leerlinge gesing.
 • Musiek: Anna Rudolph
 • Woorde: Coenie Rudolph.
 • Die skool se terrein word nog verder vergroot.

A. van Wouw en sy twee Dogters

Oorhandiging van Borsbeeld

Borsbeeld van A. van Wouw

Skoolwapen

Mnr. W.H Coetzer

Skoollied

Skoollied Deel 1

Skoollied Deel 2

Anna Rudolph

Coenie Rudolph