A. van Wouw en die borsbeeld van Generaal De Le Rey

  • Leerlingtal is 504.
  • In Mei word aansoek gedoen om die skool na die beeldhouer, Anton Van Wouw, te vernoem. Dit word in September deur die Onderwysdepartement goedgekeur.