• Leerlingtal is 372 en 11 personeellede.
  • Skoolterrein ontwikkel – 350 bome, 400 struike en 250 klimoppe aangeplant. 90 UP-studente kom help gras plant.
  • Nuwe kolfblad en skietbaan, deel van die terrein word geteer.