Banier

  • Leerlingtal is 341.
  • Op 12 Mei word die Dirkie Uys Voortrekkerkommando gestig, met 7 offisiere en 90 Voortrekkers.
  • Eerste kommandant is dr. Herman Stander.

Inlywing