• Leerlingtal: 245.
  • Ontvang die Solomontrofee vir die die skool wat die meeste gespaar het.