• Vanaf Februarie word Garsfontein-kinders met ‘n skoolbus aangery en die getalle styg tot 133.
  • Die terrein word met twee erwe vergroot.