• Een standerd 6-leerling. Die leerlinggetalle begin geleidelik styg; die jaar eindig met 95 leerlinge.