Mej. M.C.A Kat

  • Mnr. van der Heever verlaat die skool.
  • Die skoolgetalle daal weer tot 68; vanjaar is daar geen kinders in die standerd 6-klas nie.
  • Mej. M.C.A. Kat neem waar as hoof.